V roce 1927 se u příležitosti 700 let trvání města Litoměřice...

page: 116-117
imprint date: 2000
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945),

notes:
V roce 1927 se u příležitosti 700 let trvání města Litoměřice konala velká reprezentativní výstava litoměřických malřrů. Při této příležitosti vyšla zvláštní příloha Leitmeritzer Zeitung s medailony vystavujících umělců.
Předmluva k medailonům.