Deset dní hradiského opata Bernarda Wanckeho

author of the text: Jana Oppeltová
page: 204-210
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 7
the number of reproductions: 2
parent document: Olomoucké baroko, Proměny ambicí jednoho města