Design a odpovědnost: Pět mýtů

author of the text: Viktor Papanek
page: 141-146
imprint date: 2005
type of document: Subordinate Document
number of pages: 6
language: czech
parent document: Design: Aktualita, nebo věčnost?, Antologie textů k teorii a dějinám designu