Dialog Brno - Praha.

subtitle: Z korespondence brněnských a pražských historiků umění
author of the text: Lubomír Slavíček
page: 29-54
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Almanach , Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy unierzity v Brně 1927-1997