Dobrý den vespolek...

author of the text: Jiří Hůla
imprint date: 2011
type of document: Text
number of pages: 2 listy
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
-
Dobrý den vespolek, vítám vás na zahájení dvojí výstavy Adolfa Borna – grafik a knižní tvorby. Výstavu uspořádalo – s podporou města Kostelec nad Černými lesy - občanské sdružení Archiv výtvarného umění. Archiv už pošesté připravil v Muzeu hrnčířství výstavu, která souvisí nejen s jeho prácí, ale i s našim městem. Adolf Born má ve Svatbíně, Svatbín je část Kostelce, chalupu. Nevím, jestli tam také pracuje nebo si tam jenom přijíždí odpočinout, ale podle množství a kvality vykonané práce by nikdy odpočívat neměl. Adolfa Borna zřejmě všichni znáte, a pokud snad – což nepředpokládám – někdo ne, tak jistě zná jeho tvorbu. Některé postavičky, kterým dal nezaměnitelnou podobu, totiž přímo zlidověly. Neumím si představit jinak – Macha a Šebestovou, Coura a Courka, opičku Žofku, Boříka a spol., Pipi Dlouhou punčochu. Ale od začátku.
Adolf Born studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na Vysoké škole umělecko-průmyslové a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Antonína Pelce. Proslavil se především jako grafik, ilustrátor a filmový výtvarník, ale kromě maleb, kreseb a grafik je také autorem divadelních scén a kostýmů, večerníčků, poštovních známek, exlibris, novoročenek, karikatur, kreslených vtipů, plakátů, pozvánek, objektů. Uspořádal na 150 samostatných výstav v Čechách i v zahraničí, zúčastnil stovek společných vystoupení. Za své humorné a humanistické dílo získal desítky ocenění na tuzemských i mezinárodních přehlídkách a soutěžích. Ilustroval stovky knih – za všechny La Fontainovy Bajky, Tři mušketýři, Pohádky bratří Grimmů, Robinson Crusoe - na podobě dalších se podílel návrhy obálek, přebalů, vazeb, předsádek, knižních značek, protititulů. Knižní tvorba Adolfa Borna zatím důkladně zpracovaná není, bylo by to moc pěkné téma na diplomovou nebo doktorandskou práci. V loňském roce vydalo nakladatelství Slovart k umělcovým osmdesátinám zatím největší publikaci mapující malířův život a dílo - Adolf Born autobornografie.
Mezi volnou a užitou tvorbou Adolfa Borna neexistují hranice, zvířata i lidé, postavy a postavičky přecházejí – přebíhají, přeskakují, přejíždějí, přeplouvají či přelétávají - z jednoho grafického listu do druhého, z grafik do knih, z knih do filmů, z filmu do leptů a litografií. Adolf Born stvořil svět s vlastními pravidly a zákonitostmi. Jeho díla se ze všeho nejvíce podobají bajkám, ve kterých zvířata jednají jako lidé, a lidé si - často jako ve skutečnosti – počínají coby zvířata. Bajka chce posluchače zaujmout, pobavit, a přitom mu něco podstatné sdělit o světě a o životě, na příkladech ze zvířecí říše, z dalekých krajin a dávných dob ukazuje současné chyby, nešvary, nedostatky. Adolf Born sice zobrazuje rakousko-uherskou monarchii, exotická a bájná zvířata, kejklíře, krysaře, cirkusáky, alchymisty, vynálezce - ale jeho dílo patří současnosti. Bornovy grafiky totiž nejsou jenom zábavná podívaná, jsou to morality, které se nás přímo dotýkají. Když dokážete být otevření, možná že v nich spatříte i sami sebe.
Adolf Born: Grafika, 16.7. – 30.8.2011, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy
Adold Born: Knižní tvorba, 16.7. – 30.9.2011, Kostelec nad Černými lesy