Bibliografické odkazy

page: 392-394
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Umělci, objednavatelé a styl, Studie z dějin umění