Báseň jedné kapky

Cycle
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Minimální metafory (1. část), 1970 - 1985, , ,