Báseň jednoho slova, báseň jedné věty.

author: Karel Adamus
published: 1980
type of document: Work
number of pages: 2
dimensions: 29,7 x 21 cm

notes:
Soubor dvou vizuálních básní, báseň jednoho slova představuje neupravený papír, báseň jedné věty papír přeložený.