O laureátovi nelaureátsky

author of the text: M.
page: 135-136
imprint date: 1957
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Červený květ, kulturně politický měsíčník