O sochaři

author of the text: Petra Lášková
imprint date: 1999
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Moroa zvaná Berckiáda, Karel Nepraš