Dematerializace umění

subtitle: Příspěvek k 2. výroční konferenci teorie umění na téma Důsledky konceptualismu, konané 26. 5. - 27. 5. na AVU v Praze
author of the text: Václav Krůček
page: 2
imprint date: 2011
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění,