Bienále ateliérů textilní tvorby

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2011/06/30, 13, 24, 1210-5236