O novém umění

institution, city
Státní tiskárna, n.p., Praha