La Chambre noire

author of the publication: Zdena Kolečková
imprint date: 2005
publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 112, obálka
ISBN: 80-7044-731-1
language: czech
prints: 400
dimensions: 226 x 164