Dagmar Hochová-Reinhardtová

imprint date: 2012
type of document: Funeral Card
number of pages: (1 list)
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
-
Do domu Hospodinova půjdeme s radosti. Žalm 122.1
-
Patřila k výjimečným a svérázným osobnostem české kultury. Spojovala v sobe mravní étos s nakažlivou radostí ze života, a svůj příkladné pevný a přímý vztah ke světu dokázala vyjádřit fotografickým dílem, které založila na humanitních hodnotách. Rodinné zázemí a skautské ideály se podílely na formováni jejich čestných životních postojů, z nichž neslevila ani v těžkých chvílích našeho státu. Angažované porozumění celé mnohosti lidské existence, houževnatost a odvaha ji přivedly po pádu totalitního režimy do České národní rady, později ocenil prezident Václav Její tvůrčí kvality a aktivitu při obnovování demokratických principů naší republiky medailí Za zásluhy. S mimořádným porozuměním vzdala ve své biografické tvorbě hold lidské svobodě, kterou nacházela především ve spontanitě dětského světa a v hloubce životní moudrosti starých lidí, neméně důležitá pro ni ale byla také paměť národa, Její optimismus, nekompromisnost a charismatická opravdovost přitahovaly velký okruh přátel všech generaci. Bude nám chybět.