Detail

imprint date: 1996/01
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Sdružení pro vizuální umění
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 3
number of pages: 24, obálka
language: czech
dimensions: 222 x 160