Václav Beněš Třebízký

author of the text: Otakar Chaloupka, Jaroslav Voráček
page: 35-36
imprint date: 1984
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kontury české literatury pro děti a mládež, od začátku 19 století po současnost