O jednorožci č. 2

author: Alena Čechová
published: 1993-1996
type of document: Work
dimensions: 930 x 690