FUD UJEP 1993 - 2008

subtitle: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem 1993-2008
author of the text: Tomáš Pavlíček, Vladimír Švec
page: 9-12
imprint date: 2008
type of document: Subordinate Document
number of pages: 4
language: czech
parent document: Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept,