Chalupeckého Moskevský deník: poválečná avantgarda v Rusku a její vazby na českou situaci

author of the text: Tomáš Glanc
page: 391-406
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
number of pages: 16
language: czech
parent document: Symboly obludností, Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let