Čára - nejprostší vyjadřovací prostředek výtvarného umění, Kresba jako samostatný druh umělecké činnosti, Kresba popisuje skutečnost, Kresba usiluje o vyjádření vnitřních vztahů umělce ke skutečnosti, Linie jako nositelka výrazu, Kresba bojující

author of the text: Igor Zhoř, Petr Spielmann
imprint date: 1965
type of document: Subordinate Document
number of pages: 17 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Škola vidění. Výmluvnost kresby,