O slovenském moderním výtvarném umění

imprint date: 1958
publisher: Dům umění města Brna
type of document: Program
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 140 x 100