Detail

subtitle: Listy pro vizuální kulturu
imprint date: 1998/06
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Print Production, OSVU (Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění)
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 3
number of pages: 16
language: english
dimensions: 420 x 297 mm

notes:
předáno do tisku 30.5.1998