Detail

subtitle: Listy pro vizuální kulturu
imprint date: 1998/08
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Print Production, OSVU (Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění)
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 5
number of pages: 16
language: english
dimensions: 418 x 296 mm

notes:
Do tisku předáno 10.8.1998