Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

subtitle: Podrobný životopis podivného vaganta jménem Melchior Sternfels von Fuchsheim, totiž jak, kde, kdy a jakým způsobem přišel na svět, co v něm viděl, poznal, zkusil a zažil, jakož i to, proč jej zase dobrovolně opustil
author of the publication: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
imprint date: 1951
publisher: Vyšehrad
type of document: Book
version: 2
part, volume: 17
number of pages: (4, předsádky), 476, (12), vazba. přebal
book series: 75
language: czech
prints: 10750
dimensions: 205 x 145

notes:
-
J.Ch. von Grimmelshausen (1625-1676) ve svém šestidílném románě (zde, v Zaorálkově překladu kompl. v 1 svazku), poprvé v orig. vyd. v letech 1668/69, podal jednak časový, dokumentárně barvitý obraz doby třicetileté války se všemi typickými průvodními zjevy, plundrováním, krutostí, vojácky hrubým humorem (autor sám prodělal válku jako voják), hrami a šprýmy, jednak obraz vývoje lidské osobnosti od dětské zaostalosti prosťáčka nejprostšího (Simplicius Simplicissimus) přes poznání života světského až ke konečnému zakotvení v poustevnictví. Touto stránkou patří román do linie výchov. románů, počínající epic. prací Wolframa v. Eschenbach Parcival, přes Wielandova Agathona a Goethova Wilhelma Meistra až po Thomase Manna.
nkp.cz