O tratích a mostech

institution, city
Krušnohorské tiskárny, n.p., Most (Most)