Dialog

subtitle: Kulturně politický měsíčník
imprint date: 1969
publisher: Kulturní správa Severočeského krajského národního výboru, Vydavatelství Dialog
type of document: Periodical
number: 8
number of pages: 48, obálka
dimensions: 190 x 200 mm

notes:
řídí Emil Juliš