Básně studie

imprint date: 1980 - 1983
type of document: Cycle

notes:
-
název, rok vzniku, (počet), /jednotlivé básně/
materiál – technika - rozměry
poznámka. umístění

Studie názvů, 1980, (90)
papír – rukopis - 29,7 x 21 cm, 14,3 x 10,2 cm
Rukopisné poznámky (úvahy – návrhy podstatné složky konceptuální tvorby: názvu díla; v některých případech i
graficky pojednané). Práce z let 70. a 80., karton VIII

Studie, 1980-1982, (13), Studie horizontály, Studie bodu, Studie paměti, Demografická studie, Negativní, Pozitivní
nalezený papír, papír, černý papír – asambláž - 29,7 x 21 cm, 25 x 20,9 cm, 19,5 x 19,5 cm, 21 x 14,7 cm, 19,8 x 14,6 cm, 16 x 16 cm
Soubor 13 vizuálních básní. Práce z let 70. a 80., karton VI

Analytické studie (Analýza kružnice, Analýza čáry, Analýza kresby), 1981, (3)
nalezený papír, papír - asambláž, vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Tři vizuální básně pracující s nalezenými papíry – prospekty na psací potřeby. Práce z let 70. a 80., karton VI

Dvě studie (Studie vertikály, Studie horizontály), 1981, (6 + 6)
papír, černý papír, milimetrový papír, čtverečkovaný papír, nalezený papír - asambláž, kresba, strojopis, rukopis - 29,7 x 21 cm
Práce z let 70. a 80., karton VI

Gnoseologická studie, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Gnoseologická studie, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Literární studie, 1981, (3), Literární studie, Literární studie – čistopis
nalezený papír, papír - asambláž, rukopis - 29,7 x 21 cm
Práce z let 70. a 80., karton VI

Sémantická studie, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Sémantická studie, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Studie, 1981, (19), Studie paměti, Studie bodu, Studie naděje, Estetická studie – studie harmonie, Ekologická studie – analýza prostředí, Studie artefaktu, Studie dětství, Sémantická studie, Tautologická studie, Studie identity, Studie perspektivy, Studie deprese, Ontologická studie,
Ontologická studie, Studie kamene, Antropologická studie
papír, nalezený snímek - asambláž, kresba, strojopis, vlastní
technika - 29,7 x 21 cm, 25 x 20,8 cm, 19,5 x 19,5 cm, 21 x 14,7 cm, 16 x 16 cm
Soubor vizuálních básní pracujících především s nalezeným papírem. Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie bodu, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Studie horizontály, vertikály, 1981, (1)
milimetrový papír - vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Dvě básně na jednom milimetrovém papíře – pojetí milimetrového
papíru jako vertikálního a horizontálního formátu. Práce z let
70. a 80., karton VI

Studie horizontu, 1981, (7)
nalezený papír, papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie paměti, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Studie polarity, 1981, (3)
nalezený snímek, papír - asambláž, rukopis, vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie vertikály, 1981, (8)
nalezený snímek, papír, černý papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie vertikály, studie horizontály, 1981, (2)
milimetrový papír – vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Soubor dvou vizuálních básní – pojetí milimetrového papíru
jako vertikálního a horizontálního formátu.
Práce z let 70. a 80., karton VIII

Studie vertikály, studie horizontály (korigování dokonalosti), (2)
papír – kresba - 29,7 x 21 cm
Soubor 2 vizuálních básní. Souvisejících s korekčními básněmi - zde nejsou označené kazy papíru, ale značky jsou umístěné jednak vertikálně, jednak horizontálně. Práce z let 70. a 80., karton V

Teologická studie, 1981, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Životopisné studie, 1981, (2)
papír, černý papír - vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Soubor dvou vizuálních básní – černého a bílého papíru.
Práce z let 70. a 80., karton VI

Básně studie, 1981-1983, (12), Studie tvaru (kresba), Vlastní krajina – vlastní stín, Iracionální studie, Historická studie, Studie kamene, Studie konformity, Studie adaptace, Umění, Životopisná studie, Studie svobody, Obraz – TV motiv
papír, nalezený papír, nalezený snímek - asambláž, vlastní
technika - 29,7 x 21 cm, 25 x 21 cm, 11 x 16,2 cm
Nalezené papíry a snímky s asociativními názvy nalepené na papír nebo volně ložené. Desky Básně studie

Studie k diptychu, 1982, (1)
ruční papír - strojopis, rukopis - 29,7 x 21 cm
Konkrétní báseň. Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie k triptychu, 1982, (1)
ruční papír - strojopis, rukopis - 29,7 x 21 cm
Konkrétní báseň. Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie vertikály, 1982, (1)
papír – asambláž - 29,7 x 21 cm
Karton Opava

Studie krajiny – černobílá, 1983, (3)
ruční papír, tuš - vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Soubor tří vizuálních básní – černý, šedý a bílý papír. Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie krajiny ve dvou dílech, 1983, (2), Studie krajiny ve dvou dílech – horní díl, Studie krajiny ve dvou dílech – dolní díl
ruční papír, barva - vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Vizuální báseň o dvou dílech – horní díl tvoří papír modrý, dolní zelený. Práce z let 70. a 80., karton VI

Studie krajiny ve třech dílech, 1983, (3)
ruční papír, barva – vlastní technika - 29,7 x 21 cm
Vizuální báseň o třech dílech – odshora dolů: modrý, zelený, hnědý.
Práce z let 70. a 80., karton VIII