Grand prix Obce architektů 1993

imprint date: 1994
publisher: Obec architektů
type of document: Yearbook
language: czech

notes:
založeno podle Rostislav Švácha: Výběr literatury, in: Josef Pleskot - AP Atelier, 1997 - dokument 85439