Z autorské zprávy soutěžního projektu na dům se sociálními byty v Horažďovicích

author of the text: Josef Pleskot, Radek Lampa, Filip Tittelbach
page: 54-54
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Architekt, 16-17

notes:
založeno podle Rostislav Švácha: Publikované texty členů AP ateliéru, in: Josef Pleskot - AP Atelier, 1997 - dokument 85439