Ladislav Nebeský

imprint date: 2010/07/07
type of document: Supplement
number of pages: 4
the number of reproductions: 14 + 1
dimensions: 297 x 105

notes:
záhlaví:
casopis.splav.cz
Literární příloha číslo 4 - 7.7.2010
jedná se patrně o přílohu Revue Plav nebo časopisu Plav - Měsíčník pro světovou literaturu