O způsobu vzniku podobizen uveďme jen to...

Collective Catalogue
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009), 2011, , ,