Grafická tvorba Carla Thiemanna ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

author of the text: Zdenka Čepeláková
page: 89-94
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Mezery v historii, Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu