Diplomat umění Johannes Urzidil pokusy pražského německého spisovatele o zprostředkování vzájemných vztahů mezi umělci na česko-německé výtvarné scéně v letech 1920-1930

author of the text: Miloš Minařík
page: 171-175
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Mezery v historii, Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu