V galerii spatříte tvorbu 74 umělců do konce srpna

author of the text: (aum)
imprint date: 2011
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání