O českých vazbách v knihovně strahovské do počátku XVII. stol.

author of the text: Cyril Antonín Straka
page: 87-98
imprint date: 1920
type of document: Subordinate Document
number of pages: 12
parent document: Knihtisk československý,