Z jiného světa

author: Bohunka Waageová
published: 2005
type of document: Work
dimensions: 100 x 80 cm