Grafiky, kresby a obrazy Z.Sklenáře ve Výtvarném centru Chagall

author of the text: Bohdana Rywiková
imprint date: 2001
type of document: Press News
number of pages: 1 list
language: czech
dimensions: 297 x 210