Z dvorů a dvorečků staré Prahy

author: František Drtikol
published: 1911
type of document: Photography