Analogon

Picture
published, title (subtitle), page
1951   Jaro 51, s. nestránkováno 9 strana přílohy (Hostina II)