Bibliografie prací univ. prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc., z let 1987-1992

author of the text: Pavel Kalina
page: 10-10
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.