Gotickorenesanční přestavba hradu v Moravské Třebové

author of the text: Jan Muk
page: 91-94
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
number of pages: 4
language: czech
parent document: Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.