B. Balbín a novodobé řečnictví

author of the text: Alena Alsterová
page: 225-227
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.