Ladislav Kuklík: Grafika

institution, city
Východočeské tiskárny, n.p., Trutnov (Trutnov)