Milena Dopitová: Kde mám první konec?

date of exhibition: 2011/02/26 - 2011/03/23
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: autorská

notes:
-
Od počátku 90. let vytváří instalace, v nichž zpracovává témata týkající se sociální, tělesné a genderové identity. Ve své práci intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu, v konkrétních projektech se zaměřila např. na fenomény dospívání, stárnutí, smrti, násilí. Její díla lze interpretovat jako výzkumy v oblasti jazyka umění – v jeho funkci definování vztahu jedince a společenských a biologických struktur, do nichž je vsazen. Milena Dopitová je konceptuální umělkyně, která mimo jiné aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a kultuře. Jako jediná umělkyně – členka se podílela na aktivitách skupiny Pondělí, založené v roce 1989.
galerie.blansko.cz, 7.1.2019