Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje

date of exhibition: 2006/04/26 - 2006/06/11
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní

notes:
Repríza výstavy, která v listopadu roku 2005 probíhala v prostorách Nostického paláce v Praze – sídlu Ministerstva kultury, objevila pro širší publikum tvůrce poválečného
vizuálního umění, spojené s nynějším Pardubickým krajem. Dvanáct autorů reprezentovalo tendence, které vnímáme jako progresivní. Jde jednak o známá, ale i méně frekventovaná jména, spjatá výrazně se 60 a 70. léty, či o tvůrce současné v rozpětí všech generací.
Na výstavě, která preferuje zejména malbu, ale neopomíjí ani kresbu či fotografii, byli zastoupeni: Václav Boštík, Bořivoj Borovský, Alva Hajn, Jaroslav Jebavý, Jan Knap,
Bohdan Kopecký, František Kyncl, Jiří Lacina, Karel Malich, Zbyšek Sion, Jiří Toman, Luděk Vojtěchovský.
www.vcg.cz