Markéta Kinterová: Darkside

date of exhibition: 2006/03/01 - 2006/05/14
institution: Centrum pro současné umění FUTURA: Projekt-room
type of exhibition: autorská

notes:


Soubor Darkside Markéty Kinterové sestávající z fotografií, které autorka našla na internetu a v novinách, či je převzala z televizního vysílání, se zaměřuje na různé podoby zla. „Ruffovský" koncept přivlastnění si novinových a jiných obrazů jejich vytržením z původního kontextu Kinterová posouvá jejich výběrem do tematizovaného celku.

Obrazy zla a násilí denně cirkulují v síti sdělovacích prostředků. Zlo v těch nejhrůznějších podobách je také předmětem řady filmových žánrů, v jejichž rámci se etablovaly i zavedené způsoby jeho obrazové reprezentace. Kinterová neřeší původ zla ani jeho důsledky. Její soubor testuje možnosti jeho zobrazení, kódy, které „vizuální zprávu činí negativní", které v divákovi evokují představu něčeho zlého. Klade si otázku: „zda jsme jako diváci vlivem častého sledování médií vůči těmto podnětům imunní nebo zda vnímáme rozdíl mezi umělým filmovým obrazem a autentickými záznamy reálných událostí".

Přestože soubor Kinterové spojuje nejrůznější nuance - od explicitnějších dokumentárních snímků až po fotografie s nejasným nebo mnohoznačným obsahem, kde s jistou úlevou rozeznáváme, že se jedná jen o hru na strach, jejich společným rysem je anonymita, vizuální působnost zbavená původního kontextu. To, že se jedná o záznamy většinou neznámých, nebo jen povědomých událostí, které proběhly na neznámém místě, v neznámém čase a v naší nepřítomnosti, jim dodává tajemnou až záhadnou kvalitu. Při jejich čtení jsme odkázáni jednak na vlastní zkušenosti a zčásti na svou představivost.

Právě fikce je místem, kam nás Kinterová vede. Bojíme se nejvíc toho, co neznáme, představy, která nemá konkrétní tvar. Skutečně účinný psychologický koncept strachu, jak ho známe například z Lynchových filmů, je založený na existenci neviditelného, nepojmenovatelného zla pod povrchem všední, zdánlivě známé a bezpečné skutečnosti. Lynch nás děsí tím, že zlo je dokonce skrytou podezdívkou společnosti. Předmětem práce Kinterové je odvrácená ÷ temná strana, složená z fragmentů skutečného světa, která nás nutí rekonstruovat zneklidňující události a hledat nejasné souvislosti v mezerách mezi nimi.

Mariana Serranová

(http://www.futuraproject.cz)