Přednáška - Nová Akropolis: Kurs srovnávací filosofie východu a západu. Úvodní přednáška a přihlášky do kursu

date of exhibition: 1995/10/11
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce