Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě Fotoskuipna DOFO

date of exhibition: 1995/10/18
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce