Přednáška s diapozitivy - Nová Akropolis: Teotihuacán

date of exhibition: 1995/10/19
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce